Anmälan till mässan den 29 september 2018, Slagthuset, Malmö – old

Anmälan

Anmälan är nu öppen till 2018 års mässa.
*Obligatorisk
Företag *
Fyll i företagsnamn.
Ditt svar
Org. nr./Pers. nr. *
Fyll i organisationsnummer eller personnummer.
Ditt svar
Adress *
Fyll i adress.
Ditt svar
Postnummer *
Fyll i postnummer.
Ditt svar
Ort *
Fyll i ort.
Ditt svar
Kontaktperson *
Fyll i namn på kontaktperson.
Ditt svar
Telefonnummer *
Fyll i telefonnummer till kontaktperson.
Ditt svar
E-post *
Fyll i e-post till kontaktperson.
Ditt svar
Faktura E-post *
Fyll i e-post dit fakturan ska skickas.
Ditt svar
Ange text till utställarlistan
Alla utställare kommer att vara listade i utställarlistan på mässans hemsida. Där kommer det att finnas möjlighet att kort beskriva ert företag. Vänligen skriv den text ni vill ska synas i utställarlistan nedan.
Ditt svar
Webbadress
Fyll i webbadress till företaget. Kommer att visas i utställarlistan där det kommer att finnas en länk till adressen.
Ditt svar
Vi ställer ut produkter som är fria från: *
Ange vilka områden era produkter är fria från.
Obligatorisk
Ange antalet obyggda monterplatser som ni önskar *
Monterytan är ca 2.5x3m, (2.5m mot besökargången). Till varje monterplats ingår det elanslutning (10A/230V), två lunchbiljetter, ett bord och två stolar. Ange nedan ifall bord och stol till monterplats önskas. Önskas fler lunchbiljetter anges detta under extra tillägg. Vid val av fler än en monterplats kommer de att placeras i anslutning till varandra.
Välj
1 monter - 3200kr
2 monter - 6400kr
3 monter - 9600kr
4 monter - 12800kr
Ange vad ni önskar i er monterplats *
Ange era val/monterplats. Markera om lagerutrymme utöver monterytan önskas.
Obligatorisk
Ange eventuella tillval till monterplats
Ange era val/monterplats. Markera om lagerutrymme utöver monterytan önskas. Vid ingen markering alls kommer monterplatsen vara helt tom.
Ange särskilda önskemål
Ditt svar
Intresse av att bli huvudsponsor
Markera om det finns intresse av att bli en huvudsponsor till mässan. Som huvudsponsor till mässan kommer ert namn och logotyp att finnas med i all reklam angående mässan samt på förstasidan på mässans hemsidan. Huvudsponsor får också möjlighet att själv välja placering av sin monter i lokalen samt möjlighet att få utdelat flyers i samband med biljettköp. Vi kommer att kontakta er angående detta inom kort.
Betalningsvillkor *
50% av monterplatskostnad med tillägg faktureras vid anmälan. Resterande faktureras och förfaller till betalning 60 dagar innan mässan. Faktura utsändes 30 dagar före förfallodatum. Vid betalning efter förfallodatum tillkommer dröjsmålsränta med 7% per månad. Annulering av kontrakt medför icke befrielse från erläggande av beställd monterplatskostnad och eventuella tillägg.
Obligatorisk
Villkor *
Jag har förstått att anmälan är bindande och accepterar ovanstående villkor
Obligatorisk
Skicka
Sidan 1 av 1
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor