fbpx

Svenska Celiakiungdomsförbundet


Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF arbetar för att barn och unga med celiaki (glutenintolerans) ska ha en vardag utan hinder.

Vi skapar mötesplatser och ser till att vi tillsammans har en stark möjlighet att påverka i frågor kring celiaki. Medlemmar i SCUF är mellan 0-29 år.

Vi vill att barn och unga med celiaki ska kunna känna sig obehindrade av sin celiaki och slippa känna utanförskap.

Gå till www.scuf.se