fbpx

PreCiSe (Prevention Celiaki i Skåne)

Recept GLMS

Celiaki (glutenintolerans) är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar reagerar på gluten, ett protein som finns i vete, råg och korn. Obehandlad celiaki kan hos barn ge undernäring och försenad utveckling. Det finns idag ingen bot, de som drabbas måste äta en glutenfri kost hela livet. Sjukdomen är till viss del ärftlig. Är man bärare av specifika riskgener är risken att insjukna ca 20 procent. Om man har en nära släktning (mamma, pappa eller syskon) med celiaki ökar risken för sjukdomen ytterligare. Barn som i screening visat sig ha de specifika riskgenerna kan gå med i PreCiSe (Prevention Celiaki i Skåne), en studie som ska utvärdera olika sätt att förhindra att barn insjuknar i celiaki.

Gå till www.precise.lu.se